Detektoru kovů řady ADK

Indikátory kovu s označením ADK xxxS mají nastavitelnou  citlivost a jsou  vhodné i pro indikaci i neželezných kovů. Např. typ ADK 1000S je určen pro pásové dopravníky šířky 1000 mm. Standardní provedení je  uzpůsobeno pro montáž do pásového dopravníku pod vlastní vynášecí pás. 

Vyhodnocovací elektronika je umístěna v odděleně v rozvaděčové skříni ve vzdálenosti do 2 m od snímací cívky (snadnější manipulace pro obsluhu). Základní citlivost indikátoru je uživatelsky nastavitelná. Citlivost se vzdáleností od cívky klesá.

Detekce kovu je založena na dynamickém principu, tzn. je vyhodnocován jen pohybující se kovový předmět. Proto se v okolí snímací cívky nesmí vyskytovat pohybující nebo chvějící kovové části stroje nebo konstrukce. Pokud je toto zajištěno může být snímací cívka umístěna i do blízkosti kovové konstrukce.  Na přání zákazníka může být zhotoven jiný  rozměr snímací cívky dle konkrétních požadavků. Kovové válečky a kovové bočnice v blízkosti indikátoru , které mohou vykazovat pohyb nebo vibrace, je nutno vyměnit za plastové (nekovové), ve kterých je minimum pohybujícího se kovu, nebo posunout válečkové stanice na dostatečnou vzdálenost od indikátoru. 

Součástí dodávky je stavitelný držák. Pro účely řízení technologie jsou k dispozici dva přepínací kontakty se zatížitelností 230V/2A. 

Napájení 230V / 50Hz AC nebo 24V DC, příkon 0,1 kW (např. napětí je nutno specifikovat v objednávce)

Na přání je možno dodat provedení do -30stC.


Pozn.: Obrázky jsou pouze ilustrativní, skutečné provedení se může lišit.
Funkce:

Produkt prochází na páse snímacím prostorem. V okamžiku detekce kovového kontaminántu , který překračuje nastavenou citlivost v testovaném produktu dojde k sepnutí(rozepnutí)  2  výstupních kontaktů .Tím  dojde k zastavení pohybu dopravníku. Předpokládá se manuální odstranění části produktu z pásu obsluhou a potvrzení (kvitace) detekce.

Popis a tech. parametry:

Konstrukce ADK je navržena tak, aby bylo možno provézt montáž na dopravník bez rozpojování pásu.

Součástí dodávky je základní držák pro běžný dopravník a kabel mezi vyhodnocovací jednotkou a snímací cívkou.