Pásové váhy

Pásové váhy řady EPV jsou určeny pro kontinuální vážení a dávkování sypkých materiálů v širokém rozsahu dopravních výkonů. Tyto zařízení jsou využitelné především v úpravnách kameniva, cementárnách, vápenkách, ale lze je též uplatnit v ostatních oborech průmyslu, kdy je třeba vážit, dávkovat popř. řídit pohyb materiálu na pásových dopravnících.

Vlastnosti zařízení

 • Široký rozsah výkonů vysoká přesnost vážení víceúčelové použití:
  • Váha
  • Dávkovač
  • Řídící jednotka
 • Ovládání z klávesnice místně popř. dálkově (sériovou linkou RS-485, kontaktně)
 • Zobrazovací displej LCD 4 řádky po 20-ti znacích
 • Možnost současného zobrazování až 5-ti z následujících měřených hodnot:
  • Rychlost pasu v m/s
  • Hodinový výkon v t/h
  • Prošlé množství v t (tři nezávislá počítadla, z nichž je možno dvě libovolně nulovat – např. denní, měsíční a celkový výkon)
  • Prošlé množství v kg (jedno ze tří nezávislých počítadel)
  • Zatížení pasu v kg/m
  • Doba chodu pásu od posledního nulování váhy v h
 • Jednopražcová vážící stolice s tenzometrem a snímačem rychlosti pásu
 • Poloautomatické tárování
 • Možnost výstupu pro napojení do aut.systému linka RS485 nebo RS232
 • Možnost naprogramování dalších funkcí
 • Možnost osazení až 5-ti výstupních kontaktů (4A/230V) pro řízení a signalizaci (např.překročení nebo podkročení nastav.hodnot, navezení dávky zastavení pásu atd.)
 • Možnost osazení proudového výstupu 4-20mA
 • Možnost rozšíření pro dávkovací nebo expediční režim včetně výstupu dat do PC (např.MS Excel)

Základní technické vlastnosti

 • Šířka pásu 400 -1800 mm
 • Hodinový výkon 0.5 – 9999 t/h
 • Rychlost pasu cca 0.2 – 50 m/s
 • Napájení 230V/20VA
 • Přesnost měření +/-0.5 až 2%

Pozn. Přesnost měření je ovlivněna také vlastnostmi dopravníku – především způsobem napínání kurty (nejvhodnější je gravitační napínání), kvalitou (homogenitou) kurty, nesoustředností (házivostí) válečků, správně seřízenou geometrií vedení kurty atd.