Pro dopravníky se šnekem

Vážicí systémy pro dopravníky se šnekem jsou zabudovány do šnekového dopravníku. Umožňují vážit množství materiálu, které dopravníkem právě prochází (okamžitý výkon) a které dopravníkem za jednotku času prošlo.

Široký rozsah výkonů a vysoká přesnost vážení umožňují víceúčelové použití:

 • Váha
 • Dávkovač
 • Řídící jednotka

Technické řešení

Podpěrná konstrukce šnekového dopravníku je v místě vpádu materiálu opatřena kloubem. Na výstupním konci je šnek vážen tenzometrickým snímačem hmotnosti. Tím je kompenzován vliv dopadajícího materiálu na vstupu. Tkaninové kompenzátory eliminují vlivy okolních konstrukcí. Měření rychlosti otáčení šneku je provedeno snímačem nainstalovaným na prodloužené hřídeli motoru. Stěžejní prvky vah, které ovlivňují spolehlivost jsou od renomovaných zahraničních výrobců (např. tenzometry Hottinger nebo TEDEA, procesory PHILIPS , displeje DATAIMAGE, rozvaděče RITTAL,SAREL snímače rychlosti pásu BALLUFF,SIEMENS,IFM atd.) a jejich spolehlivost je pro dané pracovní podmínky zaručena. Rovněž spolehlivost a použití mechanických prvků jsou pečlivě konzultovány s odborníky.

Parametry vážícího systému EPV 800/S200-2000

 • Maximální hodinový výkon – dle typu dopravníku – možno změnit
 • Instalovaný příkon (bez příkonu šnek. dopravníku) 0,1 KW
 • Vyhřívaná jednotka zesilovače a převodníku
 • Přesnost samotného systému v optimálních podmínkách – lepší než +0,5%, celková přesnost měření závisí na podmínkách a způsobu provozu.
 • Přesné zkalibrování a ověření váhy na požadovanou přesnost je vhodné provést pomocí skutečného materiálu v běžných provozních podmínkách – vážní zkouškou (zajištění materiálu pro vážní zkoušku, jeho zvážení po dohodě zajistí odběratel).
 • Předpokládaná celková přesnost měření kompletu při běžných provozních podmínkách je v rozsahu +0,5% až +2% – záleží na chování materiálu – kolik materiálu pronikne zpět po obvodu šnekovnice ( při pečlivém nastavení v optimálních podmínkách lze dosáhnout vyšší přesnosti) – platí pro předpokládaný rozsah hodinového výkonu 10 – 100% max.hodinového výkonu (např.0,45 – 4,5 t/h). Pro hodnoty mimo tento rozsah vážení funguje, ale chyba může být větší.

Uživatelské rozhraní

Rozhraní pro nastavování a zobrazování aktuálních hodnot

 • Velký podsvětlený čtyřřádkový displej (4x 20znaků) a membránová klávesnice
 • Touchscreen
 • Vzdálené ovládání
 • Možnost zobrazování následujících měřených hodnot:
 • -Rychlost pohybu materiálu v m/s
  -Okamžitý výkon v t/h
  -Prošlé množství v t (tři nezávislá počítadla, z nichž je možno dvě libovolně nulovat-např.denní, měsíční a celkový výkon)
  -Prošlé množství v kg (jedno ze tří nezávislých počítadel)
  -Zatížení šneku v kg/m
  -Doba chodu pásu od posledního nulování váhy v h
  -Další aplikačně specifické hodnoty

EPV 800/S200-2000 – základní vlastnosti vyhodnocovací jednotky

 • Poloautomatické tárování
 • Možnost výstupu pro napojení do nadřazeného systému:
 • -MODBUS
  -ProfiBUS
  -Ethernet
  -Linka RS485 nebo RS232
  -Proudový výstup 4-20mA
  -Impulsní výstup např. pro externí počítadlo prošlého množství (např. 1impuls=0.1tuny)
  -Výstup – kontakt stav váhy „OK“ 230V/4A
  -Vstup pro dálkové nulování počítadla prošlého množství
  -Možnost osazení dalších kontaktů (4A/230V) pro řízení a signalizaci (např. překročení nebo podkročení nastavených hodnot, navezení dávky, zastavení pásu, hlídání chodu pásu atd.).
  -Jiné zákazníkem specifikované rozhraní
 • Možnost doprogramování dalších funkcí dle potřeb zákazníka
 • Zaručená doba uložení údajů v paměti ve vypnutém stavu je minimálně 10 let.

Montáž

Montáž a základní nastavení v místě plnění dodávky zahrnuje:

 • Montáž kompletního zařízení váhy do šnekového dopravníku
 • Montáž rozvaděče na určené místo
 • Zapojení kabeláží
 • Oživení
 • Základní nastavení pomocí závaží
 • Zaškolení obsluhy
 • V ceně montáže bude zahrnuta i cena vážní zkoušky, pokud bude z hlediska připravenosti ze strany odběratele umožněno její provedení v době dokončení montáže váhy.

Pro provedení montáže předpokládáme tyto podmínky:

 • Připravenost dopravníku pro montáž váhy
 • Provozní připravenost linky pro nastavení a zkoušky
 • Spolupráce při protažení propojovacího kabelu mezi vyhodnocovací jednotkou a dopravníkem a při připojení napájení (230V/50Hz) vyhodnocovací jednotky do stávajících rozvodů
 • Přítomnost pracovníka obsluhy při zkouškách