Další produkty

Hlídač rotačního pohybu

pro pásové dopravníky, třídiče, drtiče, jiná zařízení

Hlídače rotačního pohybu umožňují předcházet vážným haváriím technologických linek v důsledku mechanických závad na pohonech linek nebo na dalším mechanickém i elektrickém příslušenství linky či jednotlivého stroje. Námi dodávaný systém je stavebnicový s možností využití v různých průmyslových aplikacích – např. v kamenoprůmyslu – hlídání pohybu dopravníků, chodu třídičů, granulátorů a dalších zařízení.

Výhody:
 • Oddělená vyhodnocovací elektronika
 • Vysoká spolehlivost systému
 • Levná a snadná výměna poškozeného snímače
 • Jednoduché nastavení parametrů chodu linky
 • Sledování rychlosti otáčení na displeji
 • Nezávislé blokovací a signalizační kontakty
 • Čtyři snímaná místa na jedné jednotce
 • Možnost nastavení zpoždění při rozběhu linky

Na snímání otáček jsou použity námi dodávané indukční snímače fy AUTONICS.

Vyhodnocení zajišťuje elektronická jednotka s LCD displejem, umístěná do stávajícího, nebo námi dodávaného rozvaděče. Systém umožňuje vyblokování libovolného hlídaného místa přepínačem, tak aby při poškození snímače zařízení neblokovalo zbytek linky.

Záruka na zařízení 12 měsíců, veškeré náhradní díly držíme skladem.

Po dohodě zajišťujeme servis do 24 hodin.

Hlídač proudu s reverzací HPR-1

Slouží k automatické krátkodobé reverzaci chodu stroje v případě přetížení nebo zaklínění materiálu. Nenahrazuje funkci tepelné ochrany motoru, ale může předejít jejímu vypnutí nebo poškození stroje.

HPR3-I je vhodný pro stroje, kde obrácený chod nemůže způsobit ohrožení osob nebo majetku. Příkladem použití jsou drtiče, pasové a šnekové dopravníky, mlýny, kalová čerpadla a pod.

V případě, že nastane přetížení hlídaného zařízení, HPR3-I jeho chod automaticky zastaví a po té obrátí. Snímání přetížení je provedeno na základě měření proudu. Připojuje se na výstup proudového transformátoru. Po nastaveném čase obráceného chodu hlídač automaticky stroj zastaví a opět pokračuje v normálním provozu. Pokud jeden obrácený cyklus nestačí k odlehčení stroje, hlídač tuto operaci zopakuje až osmkrát – dle nastavení. Pokud se nepodaří stroj takto odlehčit, HPR3-I zastaví další činnost stroje a sepne poruchový kontakt. Tento stav je indikován rozsvícením kontrolky. Zařízení je potom třeba zkontrolovat a hlídač resetovat stiskem připojeného tlačítka START nebo vypnutím a zapnutím napájení.

Parametry hlídače jako jsou citlivost, doba reakce, doba zastavení, doba zpětného chodu, podmínky pro vyhlášení poruchy atd.jsou nastavitelné ve standardních rozsazích zákazníkem pomocí nastavovacích prvků. Je možno dodat toto zařízení s rozsahy nastavení dle přání zákazníka.

Vlastnosti:
 • Upevnění na lištu DIN – 35 mm
 • Rozměr 110 x 150 mm
 • Parametry přístroje jsou nastavitelné na přístroji.
 • Připojení přes proudový transformátor
 • Napájení 230V, 50Hz

Na uvedené zařízení je poskytována standardní záruční lhůta 12 měsíců a pozáruční servis.

Monitorovací videosystém

Monitorovací videosystém (MOV) slouží k monitorování kritických uzlů technologických linek, špatně přístupných míst a částí zařízení kde za provozu je vyloučena přítomnost obsluhy. Zařízení je možno provozovat jako automatický dohlížecí systém vstupu osob nebo vozidel do objektu v pracovní nebo mimopracovní dobu.

Rozsah monitorovacího videosystému:

Nejmenší aplikaci tvoří jedna videokamera (černobílá nebo barevná) a jeden zobrazovací monitor. V případě požadavku je možno zobrazení aplikovat i na běžném osobním počítači.

Tato základní konfigurace je snadno rozšiřitelná až na 4 videokamery s kvadrátorem, kdy na jednom monitoru je možno sledovat až čtyři kritická místa nebo „X“ sledovaných míst přes automatický přepínač na jednom monitoru.

Systémy je možno doplnit o speciální pomaloběžný videomagnetofon pro uchování a archivaci událostí. Na jednu běžnou videokazetu je možno zaznamenat více jak 24hodin záznamů s údajem data a času. Toto zařízení má hodiny reálného času a je volně programovatelné pro záznam v jednotlivých dnech týdne s volbou hodiny začátku a konce snímání. Zařízení může ale také pracovat v nepřetržitém provozu.

Pro propojení jednotlivých částí je obvykle použit koaxiální kabel, ale ve složitých podmínkách je možno použít zařízení pro přenos videosignálu po krouceném vodiči nebo běžném kabelu CYKY, případně bezdrátově.