Fotoreference

FOTOREFERENCE v oblasti VÁŽENÍ 

Fotoreference_Vahy_EPV_15.pdf (9,40Mb)

FOTOREFERENCE v oblasti DETEKCE KOVU

Fotoreference_Detektory_kovu_16.pdf (2,86Mb)


 • výroba a montáž systému ultrazvukových stavoznaků – hlídání kritických míst pro technologickou linku zpracování kameniva v lomu Mistrovice (Silnice Hradec Králové a.s.)
 • automatizace modernizované části technologie v čističce odpadních vod VaK Přerov – Henčlov
 • měření a zobrazování hladin v zásobnících materiálu v lomu Mistrovice (Silnice Hradec Králové a.s.)
 • výroba a montáž ultrazvukových stavoznaků v lomu Podhůra (STRABAG ČR a.s.)
 • dokončení a zprovoznění automatizace kalové koncovky úpravny vody pro Brno ve Švařci
 • dodávka elektroovladače řízení filtračního lisu do keramického v závodu v Chlumčanech
 • dodávka a montáž indukčních hlídačů pohybu pásových dopravníků v lomu Podhůra (STRABAG ČR)
 • automatizace dávkování materiálu do kuželových drtičů v lomu Podhůra (STRABAG ČR)
 • kontinuální ultrazvukové měření hladin v zásobnících lomu Bohučovice (STRABAG ČR)
 • montáž elektroovladače drtiče KDH v lomu Hrubá Voda (VIA-VODA s.r.o.)
 • automatizace modernizované části technologie v čističce odpadních vod Vertex Hodonice
 • dodávka podružných elektroměrových rozvaděčů v lomu Podhůra
 • dodávka a montáž pásové váhy GOS Ořechov (STRABAG) v lomu Bohučovice
 • vývoj a výroba řídících systémů měřicích stojanů – řídící a regulační systém, měření polohy, tenzometrické měření síly – pro výrobky firmy PROMINENT
 • dodávka a montáž 2ks regulačních zařízení vibračních podavačů GOS Ořechov (STRABAG) – lom Podhůra
 • dodávka a montáž regulačního zařízení vibračního podavače Spojené štěrkovny a pískovny Brno a.s. lom Bělkovice
 • repase motorového spouštěče 132 KW GOS Ořechov (STRABAG) – lom Podhůra
 • dodávka a montáž indikátorů kovových předmětů pro pásové dopravníky CMK Zvolen, linka N.Sučany
 • repase a zprovoznění pásové váhy PFISTER ve štěrkovně Mohelnice – ALAS Morava s.r.o.
 • automatizace dávkování materiálu do kužel.drtičů VIA-VODA s.r.o. – lom Hrubá Voda
 • dodávka a montáž indikátorů kovových předmětů pro pásové dopravníky GOS Ořechov – lom Bohučovice
 • dodávka a montáž pásové váhy ALAS Morava s.r.o. – štěrkovna Mohelnice
 • dodávka indikačního rozvaděče pro kalolisovnu ČOV Henčlov
 • dodávka a montáž pásové váhy Spojené štěrkovny a pískovny Brno a.s. – lom Hrabůvka Foto
 • dodávka a montáž indikátorů kovových předmětů pro pásové dopravníky VIA-VODA s.r.o. – lom Hrubá Voda
 • dodávka a uvedení do provozu systému evidence expedice na vagóny přes pásovou váhu ALAS Morava s.r.o. – štěrkovna Mohelnice
 • dodávka různých modifikací regulačních zařízení vibračních podavačů PED pro PSP Engeneering a.s.
 • servis elektroovládání drtičů, podavačů, filtračních lisů a dalších zařízení na mnoha místech u nás i v zahraničí

Jádro společnosti IMSEA s.r.o. tvoří pracovníci s bohatými praktickými zkušenostmi, jež se před založením společnosti významně podíleli i v rámci jiných společností mimo jiné na níže uvedených aktivitách:

 • vývoj, výroba, montáž, uvádění do provozu, servis řídících systémů pro kuželové drtiče řady KDH 900 a KDH 1250 v lokalitách:
 • lomy a štěrkopískovny v ČR:Jakubčovice, Stříbrná skalice, Mistrovice, Podhůra, Svržno, Budislav, Dobříň, Zbraslav, Trnčí, Bělkovice atd.
 • provozy pro zpracování nerostů v zahraničí v těchto zemích:Itálie, Litva, Slovensko, Německo, Belgie
 • automatizace technologie zpracování kameniva včetně dodávky a výroby 11 ks vážících podavačů a řízení drtiče KDH 1250 pro kamenolom Svržno(ŽPSV Uherský Ostroh)
 • řízení kalolisu ve firmě Těžba a úprava uranu DIAMO Ralsko
 • řízení vibrolicího stroje na výrobu betonových obrubníků – Colorbeton Liberec s.r.o.
 • řízení kalové koncovky a dávkování flokulantu úpravny vody pro Brno ve Švařci
 • řízení plničky cementu – Podolsk, Rusko
 • řízení filtračních lisů exportovaných do Iránu

Podrobnější informace o námi realizovaných dodávkách a nabízených službách získáte na naší adrese. Pracovníci firmy IMSEA s.r.o. se těší na naši budoucí spolupráci.