Průtočné váhy s nárazovou deskou

Váhy s nárazovou deskou ESV

Průtoková váha ESV pracuje na principu integračního měření kinetické energie materiálu při nárazu na odrazovou desku. Mezi spodní hranou skluzu a vrcholem hromadícího se materiálu pod váhou doporučujeme dodržet vzdálenost alespoň 1m ( v nutném případě může být i o něco méně , ale tak, aby se hromadící materiál nedotýkal odrazové desky)

 • zobrazovací displej LCD 4 řádky po 20-ti znacích
 • možnost současného zobrazování až 5-ti z následujících měřených hodnot:
 • Hodinový výkon v t/h
 • Prošlé množství v t (tři nezávislá počítadla, z nichž je možno dvě libovolně nulovat-např.denní, měsíční a celkový výkon)
 • Prošlé množství v kg (jedno ze tří nezávislých počítadel)
 • Zatížení nárazové desky nebo skluzu
 • Doba od posledního nulování váhy v h
 • poloautomatické tárování
 • možnost výstupu pro napojení do aut.systému linka RS485 nebo RS232
 • možnost naprogramování dalších funkcí
 • možnost osazení až 5-ti výstupních kontaktů (4A/230V) pro řízení a signalizaci (např.překročení nebo podkročení nastav.hodnot,
 • navezení dávky zastavení pásu atd.)
 • možnost osazení proudového výstupu 4-20mA
 • možnost osazení impulsního výstupu např.pro externí počítadlo prošlého množství

Základní technické parametry dodávky

ESV400

 • šířka skluzu 400 mm
 • hodinový výkon 10 – 100 t/h
 • rozměr rozvaděče vyhodnocovací jednotky cca: 410 x 300 x 170 mm (šířka x výška x hloubka), popř. mohou být obě vyhodn.jednotky v jednom rozvaděči (rozvaděče mohou být i jiných rozměrů nebo je možno vestavět vyhodn.jednotku do panelu nebo pultu)
 • rozměr jednotky zesilovače (je upevněna na vážící stolici) je cca 130 x 130 x 80 mm
 • napájení 230V
 • příkon 0,1 kW
 • vyhřívaná jednotka zesilovače a převodníku
 • přesnost elektroniky samotné váhy – lepší než +0,5%, celková přesnost měření závisí na podmínkách a způsobu provozu. Přesné zkalibrování a ověření váhy na požadovanou přesnost je vhodné provézt pomocí skutečného materiálu v běžných provozních podmínkách – vážní zkouškou. Provedení vážní zkoušky není započítáno v ceně (zajištění materiálu pro vážní zkoušku, jeho zvážení, sazba technika 380 Kč/h a doprava 9,- Kč/km, doba provedení vážní zkoušky cca 2 – 4hod pro jednu váhu, většinou lze provézt u odběratele bez dalších nákladů). Předpokládaná celková přesnost měření kompletu při běžných provozních podmínkách je lepší než +5% ( při pečlivém nastavení v optimálních podmínkách lze dosáhnout vyšší přesnosti).

Pozn. Přesnost měření je ovlivněna také vlastnostmi materiálu (při změně zrnitosti a sypné hmotnosti materiálu vzhledem k hodnotám při kalibraci váhy může dojít ke zvětšení chyby). Pro přesné vážení je také třeba dodržet neměnné mechanické podmínky na skluzu před váhou (sklon, průřez,vnitřní povrch skluzu) a zajistit, aby se případně hromadící materiál pod váhou nedotýkal odrazové desky.

Montáž vah

Montáž na skluz a základní nastavení v místě plnění dodávky zahrnuje:

 • montáž mechanické části váhy na skluz (ve spolupráci s místními pracovníky)
 • montáž rozvaděče do velínu
 • kabeláž snímačů váhy na dopravníku včetně materiálu
 • zapojení kabeláží
 • oživení
 • základní nastavení pomocí závaží
 • zaškolení obsluhy
 • v ceně montáže bude zahrnuta i cena vážní zkoušky, pokud bude z hlediska připravenosti ze strany odběratele umožněno její provedení v den dokončení montáže váhy (jinak bude fakturována zvlášť)

Pro provedení montáže předpokládáme tyto podmínky:

 • provozní připravenost linky
 • spolupráce při mech.úpravách skluzu (např.úpravy skluzu pro montáž váhy)
 • spolupráce při protažení propojovacího kabelu mezi vyhodn.jednotkou a vážní stanicí na skluzu a při připojení napájení (230V/50Hz) vyhodn.jednotky do stávajících rozvodů
 • přítomnost pracovníka obsluhy při zkouškách