Řídicí systémy strojů

Systém řízení filtračního lisu

Počítačový řídící systém slouží k poloautomatickému a automatickému ovládání technologického procesu lisování na filtračním lisu typu LFA/LFAP v provedení s automatickým ostřikováním plachetek nebo bez něj.

Funkční vlastnosti řídicího systému:

 • zabezpečuje okamžité vypnutí zařízení v libovolném okamžiku, dále jeho opětovný start s kontrolou všech podmínek pro znovuspuštění
 • umožňuje volbu automatického nebo ručního režimu ovládání a přepínání mezi těmito režimy v libovolném okamžiku
 • zajišťuje technologicky správný sled operací mechanismů vyplývající ze zvolené funkce lisu, a to:
 • uzavření lisu
 • lisování
 • otevření lisu
 • rozebírání desek (vyjímaní filtrátu)
 • popř. ostřikování
 • kontroluje krajní polohy pojezdů a provádí odpovídající zásahy do činnosti pohonů po dosažení těchto poloh
 • hlídá provozní, maximální a minimální tlak hydraulického okruhu přítlačného pístu při funkci lisování
 • zajišťuje automatické spouštění elektrických pohonů s kontrolou jejich chodu
 • signalizuje poruchové stavy na zařízení, popř. blokuje další činnost stroje při havárii a v návaznosti na diagnostický systém filtračního lisu slouží k okamžité a snadné identifikaci příčin přerušení činnosti stroje
 • umožňuje komunikaci s řízením technologické linky nebo provozu

Je schopen ovládat automatický ostřikovač plachetek. V automatickém režimu umožňuje spojité ostřikování desek lisu. Při ručním režimu lze provádět přerušované, popř. opakované ostřikování libovolně vybraných filtračních desek lisu. Je-li technologické zařízení vybaveno tzv. světelnou ochranou, řídicí systém automaticky blokuje vybrané činnosti lisu nebo ostřikovače při narušení hlídaného prostoru.

Elektroovladače kuželových drtičů KDH

Slouží k řízení kuželových drtičů v požadovaném režimu provozu, zlepšují parametry výstupního produktu, snižují opotřebení, měrnou spotřebu energie a nároky na obsluhu, zajišťují prevenci haváríí.

Koncepce nabízených elektroovladačů pro drtiče KDH900 a KDH1250 je založena na osvědčené a praxí prověřené sestavě elektroovladačů již provozovaných s řadou drtičů KDH900 a KDH1250 . Obsahuje však některá vylepšení, která byla doplněna na základě dlouholetých zkušeností s provozem a servisem těchto strojů.

Vlastnosti:

 • Systém hlídání kovových předmětů ve vstupním materiálu
 • Akustická signalizace havarijních stavů
 • Systém řízení hladiny materiálu v násypce drtiče
 • Ovládání v ručním a automatickém režimu.
 • 3 automat.režimy regulace štěrbiny:
 • konstantní štěrbina
 • maximální využití elektromotoru ve variantě s mezizásobníkem a bez mezizásobníku materiálu.
 • Nepřetržitá kontrola funkcí stroje
 • Evidence provozních hodin celkově a pod zatížením
 • Automatická kalibrace štěrbiny
 • Měření opotřebení drticích elementů
 • Ochrana před přetížením vlivem drticího tlaku a proudu motoru
 • Zobrazení okamžitých provozních hodnot
 • Kompatibilita s dřívější převážně používanou verzí elektroovladače
 • Obslužný program v 6 jazykových mutacích (čeština, němčina, angličtina, ruština, francouzština, italština)
 • Vysoká spolehlivost

Součástí dodávky jsou služby pro zajištění záručního a pozáručního servisu v tuzemsku i zahraničí.

Na uvedené zařízení je poskytována standardní záruční lhůta 12 měsíců a pozáruční servis včetně náhradních dílů.

Řídící jednotka uzlu kuželového drtiče

Na základě algoritmu zvlášť vyvinutého pro tuto aplikaci toto zařízení zajistí práci drtiče „pod závalem“ a tím sníží opotřebení stroje, sníží měrnou spotřebu energie na tunu podrceného materiálu a zlepší tvarovou hodnotu výsledného produktu. Měření hladin je provedeno na základě ultrazvukových snímačů.

Přínosy:

 • snížené opotřebení drtiče, delší životnost drticích elementů, možné prodloužení doby mezi opravami
 • lepší tvarová hodnota výsledného produktu
 • nižší spotřeba elektrické energie na tunu výsledného produktu
 • snížení opotřebení mezizásobníku před drtičem
 • hlídání maxim jak v drtiči, tak v mezizásobníku
 • zvýšení spolehlivosti linky – předcházení škodám při poruchách včasným zastavením materiálu

Uspořádání linky s mezizásobníkem před drtičem přímo vybízí ke zlepšení drtícího procesu s minimálními náklady.

Vyhodnocovací systém měří kolik je k dispozici materiálu v mezizásobníku a na základě toho řídí tok materiálu do drtiče tak, aby drtič pracoval se zaplněným drticím prostorem. Při nedostatku materiálu bude přívod materiálu do drtiče zastaven. Po tuto dobu nedochází k žádnému opotřebení drticích elementů drtiče.

Po naplnění mezizásobníků na nastavenou úroveň je přívod materiálu do drtiče obnoven tak aby došlo k naplnění celého drticího prostoru. Proces drcení u takto pracujících drtičů je efektivní – dochází k drcení kámen o kámen. To vede ke zlepšení měrné spotřeby energie a k lepší kvalitě výsledného produktu.

Tento princip řízení nemůže efektivně fungovat bez použití snímače v mezizásobníku. Měření zaplnění drticího prostoru jen přímo v drtiči nedává informaci o tom zda je při ne zcela plném drticím prostoru připraveno dostatek materiálu pro jeho zaplnění.

Při vhodném umístění snímačů nedochází k jejich opotřebení, protože tyto nepřicházejí do přímého styku s materiálem.