Dynamické vážení na dopravnících – Technický úvod

Dynamické vážení představuje vážení (měření množství) materiálu pohybujícího se na dopravníku. Dopravník může být pásový nebo šnekový. K přesnému vážení v těchto případech je třeba instalovat snímač rychlosti pohybu materiálu (rychlost otáčení šneku u šnekového dopravníku nebo rychlost otáčení bubnu u pásového dopravníku) a snímač hmotnostního zatížení na jednotku délky (tenzometrické vážení výstupního konce šneku nebo válečkové stolice u pásového dopravníku). Pro vyhodnocení vážení je použita totožná vyhodnocovací jednotka.

Produkt picture
Váhy řady EPV
Váhy pro pásové dopravníky.

Produkt picture
Výhy řady EPV/S
Váhy pro dopravníky se šnekem.