Integrace se stávajícími systémy

Velmi typická je situace, kdy je potřeba zaintegrovat nové zařízení do stávající infrastruktury. Zajistit kompatibilitu zařízení se stávající infrastrukturou může být komplikované a velmi nákladné. Rádi Vám s řešením tohoto úkolu pomůžeme.

Možný scénář pro integraci.
  • Agregace a zpracování dat.
  • Implementace specifických komunikačních protokolů.
  • Reverzní inženýrství komunikace.
  • Rozhraní ProfiBUS, MODBUS, RS-232/485, Ethernet a další.
  • Integrace se stávajícím softwarem a službami.
  • Automatizace manuálních přenosů dat.