Dynamické vážení

Dynamické vážení spočívá v určení hmotnosti objektu nebo materiálu pohybujícího se vážicím bodem. Tato metoda se používá velmi často v technologických procesech, kde se pohybuje po dopravnících sypký materiál, případně protéká potrubím materiál tekutý či plynný. Přesnot dynamického vážení je omezena konkrétním řešení vážení. Například dynamické váhy pro sypké materiály na pásových dopravnících mohou pracovat s maximální chybou až 0,1% v ideálních podmínkách. Dynamické vážení lze použít v následujících případech:

  • Vážení materiálu na pásovém dopravníku.
  • Vážení materiálu na šnekovém dopravníku.
  • Vážení materiálu dopadajícího na nárazovou desku.
  • Měření množství kapaliny procházející potrubím.