Podpásové detektory ADK

Indikátory kovu s označením ADK xxxS mají nastavitelnou citlivost a jsou vhodné pro indikaci železných i neželezných kovů. Např. typ ADK 1000S je určen pro pásové dopravníky šířky 1000 mm. Standardní provedení je uzpůsobeno pro montáž do pásového dopravníku pod vlastní vynášecí pás.

Funkce

Produkt prochází na páse snímacím prostorem. V okamžiku detekce kovového kontaminantu , který překračuje nastavenou citlivost v testovaném produktu dojde k sepnutí (rozepnutí) 2 výstupních kontaktů. Předpokládá se buď zastavení pohybu dopravníku (kontaminovaný materiál může být označen přídavným označovacím zařízením) a manuální odstranění části produktu z pásu obsluhou a potvrzení (kvitace) detekce nebo automatické odstranění – krátkodobé přesměrování části materiálu s odseparováním kontaminantu. Zároveň může detektor dle aplikace informaci o detekci odeslat nadřazenému systému.

Základní citlivost indikátoru je uživatelsky nastavitelná. Citlivost se vzdáleností od cívky klesá.

Na přání zákazníka může být zhotoven jiný rozměr snímací cívky dle konkrétních požadavků. Kovové válečky a kovové bočnice v blízkosti indikátoru, které mohou vykazovat pohyb nebo vibrace, je nutno vyměnit za plastové (nekovové), ve kterých je minimum pohybujícího se kovu, nebo posunout válečkové stanice na dostatečnou vzdálenost od indikátoru.

Pozn.: Obrázky jsou pouze ilustrativní, skutečné provedení se může lišit.

Poznámky k instalaci

  • Konstrukce ADK je navržena tak, aby bylo možno provést montáž na dopravník bez rozpojování pásu.
  • Součástí dodávky je základní držák pro běžný dopravník a kabel mezi vyhodnocovací jednotkou a snímací cívkou.
  • Detekce kovu je založena na dynamickém principu, tzn. je vyhodnocován jen pohybující se kovový předmět. Proto se v okolí snímací cívky nesmí vyskytovat pohyblivé nebo chvějící se kovové části stroje nebo konstrukce. Pokud je toto zajištěno může být snímací cívka umístěna i do blízkosti kovové konstrukce.
  • Součástí dodávky je nastavitelný držák. Pro účely řízení technologie jsou k dispozici dva přepínací kontakty se zatížitelností 230V/2A.