Pásové váhy řady EPV

Pásové váhy řady EPV jsou určeny pro kontinuální vážení a dávkování sypkých materiálů v širokém rozsahu dopravních výkonů. Tato zařízení jsou využitelná především v úpravnách kameniva, cementárnách, vápenkách, ale lze je též uplatnit v ostatních oborech průmyslu, v zemědělství či v potravinářství, kdy je třeba vážit, dávkovat popř. řídit pohyb materiálu na pásových dopravnících.

Vlastnosti zařízení

 • Široký rozsah výkonů a vysoká přesnost vážení umožňují víceúčelové použití:
 • -Váha
  -Dávkovač
  -Řídící jednotka
 • Ovládat zařízení lze následujícími způsoby včetně různých jejich kombinací:
 • -Místně – touchscreen/klávesnice
  -Dálkově (MODBUS, Ethernet, ProfiBUS, sériovou linkou RS-485, kontaktně, …)
 • Zobrazovací displej – jedna z variant:
 • -LCD 4 řádky po 20-ti znacích
  -Touchscreen
  -Bez displeje
 • Možnost zobrazování následujících měřených hodnot:
 • -Rychlost pásu v m/s
  -Hodinový výkon v t/h
  -Prošlé množství v t (tři nezávislá počítadla, z nichž je možno dvě libovolně nulovat – např. denní, měsíční a celkový výkon)
  -Prošlé množství v kg (jedno ze tří nezávislých počítadel)
  -Zatížení pásu v kg/m
  -Doba chodu pásu od posledního nulování váhy v h
  -Další aplikačně specifické hodnoty
 • Jednopražcová vážící stolice s tenzometrem a snímačem rychlosti pásu
 • Poloautomatické tárování
 • Možnost výstupu pro napojení do aut.systému
 • -Kontaktní výstup
  -Proudová smyčka 4-20mA
  -Linka RS485 nebo RS232
  -MODBUS
  -Ethernet
  -ProfiBUS
  -Jiné zákazníkem specifikované rozhraní
 • Možnost doprogramování dalších funkcí – celé řešení máme plně pod kontrolou
 • Možnost osazení až 5-ti výstupních kontaktů (4A/230V) pro řízení a signalizaci (např.překročení nebo podkročení nastav.hodnot, navezení dávky, zastavení pásu atd.).
 • Možnost rozšíření pro dávkovací nebo expediční režim včetně výstupu dat do PC (např.MS Excel) či napojení na databázi

Základní technické parametry

 • šířka pásu 400 -1800 mm
 • hodinový výkon 0.5 – 9999 t/h
 • rychlost pasu cca 0.2 – 50 m/s
 • napájení 230V/20VA
 • přesnost měření +/-0.5 až 2%

Pozn. Přesnost měření je ovlivněna také vlastnostmi dopravníku – především způsobem napínání kurty (nejvhodnější je gravitační napínání), kvalitou (homogenitou) kurty, nesoustředností (házivostí) válečků, správně seřízenou geometrií vedení kurty atd.