Průchozí balanční detektory BDK

Detektor kovu s označením BDK 800/xxx/2S je citlivý a spolehlivý detektor kovu , založený na principu vyvážených cívek. Nejčastější použití je pro pásové dopravníky.

Princip činnosti

Materiál prochází soustavou cívek umístěných v jednom krytu. Vysílací cívka generuje elektromagnetické pole a soustava vyvážených přijímacích cívek vyhodnocuje odezvu. Pás i s materiálem je „prozařován“ tímto elektromagnetickým polem. Při průchodu kovového předmětu dojde ke změně elektromagnetického pole. Změna je zachycena soustavou přijímacích cívek převedena do vyhodnocovací jednotky, kde je zpracována dle nastavení.

Funkce

Primárně slouží detektor jako ochrana před kovový kontaminantem. Produkt prochází na páse snímacím prostorem. V okamžiku detekce jakéhokoliv kovového kontaminantu, který překračuje nastavenou citlivost v testovaném produktu dojde k sepnutí(rozepnutí)  4 výstupních kontaktů dle naprogramované funkce (zastavení dopravníku, alarmové funkce pro optickou či akustickou signalizaci ). Předpokládá se buď zastavení pohybu dopravníku (kontaminovaný materiál může být označen přídavným označovacím zařízením) a manuální odstranění části produktu z pásu obsluhou a potvrzení (kvitace) detekce nebo automatické odstranění  – krátkodobé přesměrování části materiálu s odseparováním kontaminantu. Zároveň může detektor dle aplikace informaci o detekci odeslat nadřazenému systému.

Popis a technické parametry

Velikost průchozího otvoru detektoru BDK lze v případě potřeby upravit (rozměry musí být ujasněny před zahájením výroby detektoru). Při montáži detektoru není nutné rozpojení pásu – je rozebíratelný. Vyhodnocovací jednotka detektoru BDK může být umístěna odděleně v rozvaděčové skříni o rozměrech 300 x 300 x 150mm ve vzdálenosti do 15 m od snímacích cívek nebo může být – v případě kompaktního provedení detektoru– zabudována do krytu snímacích cívek.

Pozn.: Obrázky jsou pouze ilustrativní, skutečné provedení se může lišit.

Pozn.: Obrázky jsou pouze ilustrativní, skutečné provedení se může lišit.

Software vyhodnocovací jednotky umožňuje přehledné nastavení a zobrazení všech stavů detektoru BDK 800/1000 /2S. Softwarové řešení umožňuje široké možnosti nastavení parametrů a chování detektoru pro běžné i speciální případy použití. Na předním panelu mohou být osazeny další indikační prvky.

Uživatelské rozhraní

Rozhraní pro nastavování a zobrazování stavů detektoru.

 • Velký podsvětlený čtyřřádkový displej (4x 20znaků) a membránová klávesnice
 • Touchscreen
 • Vzdálené ovládání

Další vlastnosti

 • Ochrana konfigurace pomocí hesla
 • Vnitřní paměť
 • Interní diagnostika provozního stavu
 • Zpracování signálu probíhá na číslicové-digitální úrovni (procesorové zpracování signálu) s širokou možností parametrizace
 • 4 výstupní kontakty
 • Možnost rozšíření o rozhraní RS485 nebo RS232 pro komunikaci s PC nebo nadřazeným systémem
 • Možnost rozšíření o další rozhraní pro koumikaci s nadřazeným systémem (MODBUS, Ethernernet, ProfiBUS…)
 • Možnost rozšíření osazením proudového výstupu 4-20mA
 • Možnost rozšíření o snímač kovových spon pásu tak, aby nezpůsobovaly detekci

Stěžejní prvky detektorů, které ovlivňují spolehlivost jsou od renomovaných zahraničních výrobců (vstupní odvody ANALOG DEVICES, procesory NXP,PHILIPS , displeje DATAIMAGE, rozvaděče RITTAL,SAREL atd.) a jejich spolehlivost je pro dané pracovní podmínky zaručena. Tyto komponenty používají i zahraniční výrobci. Rovněž spolehlivost a použití mechanických prvků jsou pečlivě konzultovány s odborníky.

Poznámky k instalaci

Detekce kovu je založena na dynamickém principu, tzn. je vyhodnocován jen pohybující se kovový předmět. Proto se v okolí snímací cívky nesmí vyskytovat pohyblivé nebo chvějící se kovové části stroje nebo konstrukce. Pokud je toto zajištěno může být snímací cívka umístěna i do blízkosti kovové konstrukce. Na přání zákazníka může být zhotoven jiný rozměr snímací cívky dle konkrétních požadavků. Kovové válečky a kovové bočnice v blízkosti detektoru doporučujeme vyměnit za plastové (nekovové), ve kterých je minimum pohybujícího se kovu, nebo posunout válečkové stanice na dostatečnou vzdálenost od detektoru. Citlivost detektoru je uživatelsky nastavitelná. Součástí dodávky je základní držák pro běžný dopravník a kabel mezi vyhodnocovací jednotkou a snímacími cívkami. Pro účely řízení technologie jsou k dispozici 4 výstupní kontakty se zatížitelností 230V/2A. Napájení 230V / 50Hz AC, příkon 0,1 kW, jiné napájecí napětí je možné na objednávku. Na přání je možno dodat provedení do -30stC.