Šnekové váhy

Technický úvod

Vážení na šnekovém dopravníku je obdobou vážení na pásovém dopravníku. K přesnému vážení v těchto případech je třeba instalovat snímač rychlosti pohybu materiálu (rychlost otáčení šneku u šnekového dopravníku nebo rychlost otáčení bubnu u pásového dopravníku) a snímač hmotnostního zatížení na jednotku délky (tenzometrické vážení výstupního konce šneku nebo válečkové stolice u pásového dopravníku). Pro vyhodnocení vážení je použita totožná vyhodnocovací jednotka.

Technické řešení

Podpěrná konstrukce šnekového dopravníku je v místě vpádu materiálu opatřena kloubem. Na výstupním konci je šnek vážen tenzometrickým snímačem hmotnosti. Tím je kompenzován vliv dopadajícího materiálu na vstupu. Tkaninové kompenzátory eliminují vlivy okolních konstrukcí. Měření rychlosti otáčení šneku je provedeno snímačem nainstalovaným na prodloužené hřídeli motoru.

Stěžejní prvky vah, které ovlivňují spolehlivost jsou od renomovaných zahraničních výrobců (např. tenzometry Hottinger nebo TEDEA, procesory PHILIPS, displeje DATAIMAGE, rozvaděče RITTAL, SAREL snímače rychlosti pásu BALLUFF, SIEMENS,IFM atd.) a jejich spolehlivost je pro dané pracovní podmínky zaručena. Tyto komponenty používají i zahraniční výrobci vah. Rovněž spolehlivost a použití mechanických prvků jsou pečlivě konzultovány s odborníky. Naše společnost je dodavatelem největších výrobců kameniva v ČR a dodává i do zahraničí.

Základní technické parametry dodávky

Dopravník se skládá z těchto základních částí:

 • Trubky
 • Šnekovice včetně trubkové hřídele
 • Závěsného ložiska /u větších délek/
 • Revizních otvorů
 • Pohonové štítové desky vč. ložiska (zároveň slouží jako kotevní bod)
 • Koncové štítové desky vč. ložiska (zároveň slouží jako kotevní bod)
 • -Hlídače rotačního pohybu (na přání)
  -Membránového detektoru (na přání)
 • Vpadu
 • Výpadu
 • Podstavy pod elektropřevodovku včetně pohonu
 • -Spojky (BKN)
 • podpěr (kotevní bod)
Parametry vážícího systému EPV 800/S200-2000
 • max. hodinový výkon -dle typu dopravníku – možno změnit
 • instalovaný příkon (bez příkonu šnek. dopravníku) 0,1 KW
 • vyhřívaná jednotka zesilovače a převodníku
 • přesnost samotného systému v optimálních podmínkách – lepší než +0,5%, celková přesnost měření závisí na podmínkách a způsobu provozu.
 • přesné zkalibrování a ověření váhy na požadovanou přesnost je vhodné provézt pomocí skutečného materiálu v běžných provozních podmínkách – vážní zkouškou (zajištění materiálu pro vážní zkoušku, jeho zvážení po dohodě zajistí odběratel).
 • předpokládaná celková přesnost měření kompletu při běžných provozních podmínkách předpokládáme přesnost v rozsahu +0,5% – +2% – záleží na chování materiálu – kolik materiálu pronikne zpět po obvodu šnekovnice ( při pečlivém nastavení v optimálních podmínkách lze dosáhnout vyšší přesnosti) –platí pro předpokládaný rozsah hodinového výkonu 10 – 100% max.hodinového výkonu (=např.0,45 – 4,5 t/h). Pro hodnoty mimo tento rozsah vážení funguje, ale chyba může být o něco větší.
EPV 800/S200-2000 – základní vlastnosti vyhodn. jednotky:
 • Zobrazovací displej LCD 4 řádky po 20-ti znacích.
 • Možnost současného zobrazování až 5-ti z následujících měřených hodnot:
 • -Rychlost pohybu materiálu v m/s
  -Okamžitý výkon v t/h
  -Prošlé množství v t (tři nezávislá počítadla, z nichž je možno dvě libovolně nulovat-např.denní, měsíční a celkový výkon)
  -Prošlé množství v kg (jedno ze tří nezávislých počítadel)
  -Zatížení šneku v kg/m
  -Doba chodu pásu od posledního nulování váhy v h
 • poloautomatické tárování
 • možnost výstupu pro napojení do aut.systému linka RS485 nebo RS232
 • možnost naprogramování dalších funkcí
 • osazení proudového výstupu 4-20mA
 • osazení impulsního výstupu např.pro externí počítadlo prošlého množství (např. 1impuls=0.1tuny)
 • výstup kontakt stav váhy „OK“ 230V/4A
 • vstup pro dálkové nulování počítadla prošlého množství
 • možnost osazení dalších kontaktů (4A/230V) pro řízení a signalizaci (např.překročení nebo podkročení nastav.hodnot, navezení dávky zastavení pásu,hlídání chodu pásu atd.)
 • zaručená doba uložení údajů v paměti ve vypnutém stavu je minimálně 10 let

Další:
Součástí dodávky není silová část elektro pro spínání motoru šnekového dopravníku a blokovací vazby navazující linky.

Montáž

Montáž a základní nastavení v místě plnění dodávky zahrnuje:
 • Montáž kompletního zařízení váhy do šnekového dopravníku.
 • Montáž rozvaděče na určené místo.
 • Kabeláž mezi vyhodn. jednotkou a dávkovacím podavačem do 30m včetně materiálu.
 • Zapojení kabeláží.
 • Oživení.
 • Základní nastavení pomocí závaží.
 • Zaškolení obsluhy.
 • V ceně montáže bude zahrnuta i cena vážní zkoušky, pokud bude z hlediska připravenosti ze strany odběratele umožněno její provedení v době dokončení montáže váhy.
Spolupůsobení objednatele Pro provedení montáže předpokládáme tyto podmínky:
 • Připravenost dopravníku pro montáž váhy.
 • Provozní připravenost linky-pro nastavení a zkoušky.
 • Spolupráce při protažení propojovacího kabelu mezi vyhodn.jednotkou a dopravníkem a při připojení napájení (230V/50Hz) vyhodn.jednotky do stávajících rozvodů.
 • Přítomnost pracovníka obsluhy při zkouškách.

Prohlašujeme, že provedeme průběžné třídění a likvidaci odpadu vzniklého naší pracovní činností.